Chọn lọc :
Thailand
chưa
Vietnam
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.01 2.98 3.43 0.72 0.25 0.98 0.94 2.25 0.66
Crown 2.05 3.05 3.50 0.78 0.25 1.04 1.04 2.25 0.76
Ladbrokes 2.00 3.00 3.50 1.35 2.50 0.53
Bet365
SNAI 2.00 3.05 3.55
William hill 1.95 3.00 3.60 1.30 2.50 0.57
Betway
Easybet
Wade 2.00 3.00 3.50 1.02 0.50 0.75 0.75 2.00 1.00
Mansion88 2.06 3.20 3.10 1.04 0.50 0.80 0.77 2.00 1.05
Interwetten 2.10 3.35 3.25 1.05 0.50 0.70 1.30 2.50 0.55
10Bet 2.05 3.00 3.60 0.76 0.25 1.05 0.79 2.00 0.96
188Bet 2.05 3.05 3.50 0.76 0.25 1.08 1.05 2.25 0.77
12Bet 2.06 3.20 3.10 1.06 0.50 0.78 0.77 2.00 1.05
Sbobet 2.01 3.30 3.15 1.03 0.50 0.81 0.76 2.00 1.06
WewBet 2.01 3.07 3.36 1.06 0.50 0.78 1.04 2.25 0.78
18Bet 2.05 3.10 3.50 1.02 0.50 0.72 0.76 2.00 0.97
Pinnacle 2.14 3.03 3.95 0.80 0.25 1.05 0.84 2.00 0.98
HK 2.07 3.00 3.20 0.86 0.25 0.90 1.22 2.50 0.58
Empoli
chưa
Sampdoria
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.13 2.98 3.35 0.89 0.25 0.97 0.95 2.25 0.85
Crown 2.23 3.20 3.55 0.90 0.25 0.98 0.98 2.25 0.90
Ladbrokes 2.20 3.10 3.50 1.20 2.50 0.60
Bet365 2.20 3.10 3.50 0.92 0.25 1.01 1.00 2.25 0.90
SNAI 2.25 3.10 3.55
William hill 2.25 3.00 3.50 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 2.21 3.20 3.50 0.91 0.25 1.01 0.99 2.25 0.90
Wade 2.10 3.00 3.50 0.90 0.25 1.00 0.98 2.25 0.91
Mansion88 2.23 3.15 3.40 0.90 0.25 1.03 0.99 2.25 0.91
Interwetten 2.25 3.15 3.45 1.25 0.50 0.63 1.15 2.50 0.67
10Bet 2.25 3.15 3.55 0.92 0.25 0.95 0.94 2.25 0.88
188Bet 2.23 3.20 3.55 0.91 0.25 1.02 0.99 2.25 0.91
12Bet 2.23 3.15 3.40 0.90 0.25 1.03 0.99 2.25 0.91
Sbobet 2.26 3.20 3.15 0.91 0.25 1.02 0.97 2.25 0.93
WewBet 2.12 3.31 3.24 0.91 0.25 1.01 0.99 2.25 0.91
18Bet 2.20 3.05 3.45 0.87 0.25 0.96 0.95 2.25 0.87
Pinnacle 2.31 3.10 3.75 0.94 0.25 0.98 0.98 2.25 0.92
HK 1.99 3.10 3.30 0.81 0.25 0.96 1.07 2.50 0.67
Cadiz
chưa
Elche
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.94 3.10 3.70 0.94 0.50 0.92 0.96 2.25 0.84
Crown 1.92 3.45 4.35 0.92 0.50 0.96 1.01 2.25 0.87
Ladbrokes 1.91 3.25 4.33 1.25 2.50 0.57
Bet365 1.91 3.40 4.33 0.95 0.50 0.95 1.02 2.25 0.88
SNAI 1.92 3.30 4.25
William hill 1.91 3.40 4.20 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 1.90 3.50 4.30 0.93 0.50 0.99 1.02 2.25 0.87
Wade 1.90 3.30 4.10 0.93 0.50 0.95 1.02 2.25 0.85
Mansion88 1.99 3.38 3.98 0.98 0.50 0.96 1.01 2.25 0.91
Interwetten 1.95 3.40 4.20 0.95 0.50 0.85 1.20 2.50 0.63
10Bet 2.00 3.40 4.15 0.95 0.50 0.91 0.99 2.25 0.84
188Bet 1.92 3.45 4.35 0.93 0.50 1.00 1.02 2.25 0.88
12Bet 1.97 3.35 3.95 0.97 0.50 0.96 1.00 2.25 0.90
Sbobet 1.97 3.40 3.75 0.97 0.50 0.96 1.05 2.25 0.85
WewBet 1.88 3.39 3.94 0.96 0.50 0.96 1.03 2.25 0.87
18Bet 1.87 3.30 4.20 0.92 0.50 0.90 0.98 2.25 0.84
Pinnacle 1.98 3.38 4.49 0.98 0.50 0.94 1.04 2.25 0.87
HK 1.77 3.10 4.10 1.15 0.75 0.67 1.22 2.50 0.58
Alvear
1
90+6'
1
Independiente San Cayetano
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Club Atletico Uruguay
0
penalty
0
Ben Hur Rafaela
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Sao Paulo (Youth)
1
67'
3
America MG Youth
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Tigres UANL
1
Giữa hiệp
1
Pachuca
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.15 3.35 2.85 0.90 0.25 0.90 0.87 2.50 0.83
Crown 2.17 3.45 3.00 0.92 0.25 0.96 1.01 2.50 0.85
Ladbrokes 2.15 3.10 3.10 0.95 2.50 0.75
Bet365 2.20 3.40 3.30 0.90 0.25 0.95 1.03 2.50 0.83
SNAI 2.10 3.25 3.25
William hill 2.10 3.20 3.20 0.85 2.50 0.85
Betway
Easybet 2.17 3.50 3.00 0.94 0.25 0.99 1.02 2.50 0.88
Wade 2.15 3.30 3.13 0.90 0.25 0.95 1.00 2.50 0.85
Mansion88 2.21 3.20 3.15 0.94 0.25 0.98 1.04 2.50 0.86
Interwetten 2.20 3.15 3.15 0.60 0.00 1.20 0.95 2.50 0.75
10Bet 2.15 3.15 3.20 0.86 0.25 0.93 0.95 2.50 0.80
188Bet 2.17 3.45 3.00 0.93 0.25 0.99 1.02 2.50 0.88
12Bet 2.21 3.20 3.15 0.94 0.25 0.98 1.04 2.50 0.86
Sbobet 2.24 3.20 3.10 0.94 0.25 0.98 0.99 2.50 0.91
WewBet 2.17 3.38 3.07 0.94 0.25 0.98 1.02 2.50 0.88
18Bet 2.15 3.25 3.25 0.86 0.25 0.92 0.99 2.50 0.80
Pinnacle 2.20 3.44 3.53 0.89 0.25 1.02 1.07 2.50 0.83
HK 2.14 3.05 3.00 0.93 0.25 0.83 1.04 2.50 0.69
Tijuana (w)
chưa
Cruz Azul (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 1.85 3.40 3.70 0.75 2.50 0.90
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.84 3.60 3.80 0.82 0.50 0.90 0.93 2.75 0.80
Pinnacle 1.81 3.56 3.66 0.83 0.50 0.95 0.83 2.75 0.92
HK
Kanekes FC
chưa
Persikota Tangerang
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Balashikha
chưa
FK Znamya Noginsk
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Sudeva Moonlight FC
chưa
Aizawl FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI 4.50 3.45 1.65
William hill 4.20 3.20 1.80 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet
Wade
Mansion88 4.15 3.40 1.71 0.85 -0.75 0.99 0.90 2.50 0.92
Interwetten 4.40 3.40 1.70 0.80 2.50 0.85
10Bet 4.60 3.40 1.66 0.85 -0.75 0.88 0.83 2.50 0.86
188Bet
12Bet 4.15 3.40 1.71 0.85 -0.75 0.99 0.90 2.50 0.92
Sbobet 0.90 -0.75 0.94 0.92 2.50 0.90
WewBet 3.67 3.15 1.69 0.81 -0.75 0.95 0.87 2.50 0.89
18Bet 4.60 3.50 1.68 0.83 -0.75 0.90 0.85 2.50 0.88
Pinnacle 4.83 3.60 1.74 0.85 -0.75 0.97 0.88 2.50 0.92
HK
FC Constantine(W)
chưa
JF Khroub(W)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Persib Bandung
chưa
Bhayangkara Surabaya United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Arema Malang
chưa
Pusamania Borneo FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.55 2.90 2.63 0.88 0.00 0.93 0.95 2.25 0.85
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 2.50 3.00 2.60 0.87 0.00 0.91 0.95 2.25 0.85
Mansion88
Interwetten
10Bet 2.60 2.85 2.65 0.84 0.00 0.89 0.91 2.25 0.78
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.55 2.80 2.60 0.85 0.00 0.90 0.93 2.25 0.82
Pinnacle 2.52 2.74 2.58 0.83 0.00 0.88 0.92 2.25 0.80
HK
Viborg
chưa
Aalborg
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Vitoria Setubal
chưa
GD Fontinhas
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.02 3.25 3.15 1.03 0.50 0.79 1.00 2.50 0.80
Ladbrokes 2.00 3.10 3.30 0.95 2.50 0.75
Bet365 2.05 3.30 3.25 1.03 0.50 0.78 1.00 2.50 0.80
SNAI
William hill 2.05 3.20 3.25 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 2.00 3.30 3.10 1.04 0.50 0.79 1.01 2.50 0.80
Wade
Mansion88 2.04 3.25 3.10 1.04 0.50 0.80 1.01 2.50 0.81
Interwetten
10Bet 1.95 3.15 3.30 0.96 0.50 0.74 0.92 2.50 0.78
188Bet 2.02 3.25 3.15 1.04 0.50 0.80 1.01 2.50 0.81
12Bet 2.04 3.25 3.10 1.04 0.50 0.80 1.01 2.50 0.81
Sbobet 2.03 3.15 3.20 1.04 0.50 0.80 1.02 2.50 0.80
WewBet 1.92 2.98 3.06 1.00 0.50 0.76 0.98 2.50 0.78
18Bet 1.95 3.30 3.80 0.88 0.50 0.84 0.95 2.50 0.78
Pinnacle 2.04 3.41 3.68 1.04 0.50 0.80 0.96 2.50 0.84
HK
Shahrdary Arak
chưa
Gol Gohar FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.70 2.00 2.38 0.78 -0.25 1.04 0.95 1.50 0.85
Ladbrokes
Bet365 3.40 2.38 2.45 0.73 -0.25 1.08 1.00 1.50 0.80
SNAI 3.70 2.15 2.65
William hill 3.40 2.40 2.50
Betway
Easybet 3.70 2.00 2.36 0.78 -0.25 1.04 0.95 1.50 0.85
Wade 3.60 2.38 2.55 0.75 -0.25 1.05 0.95 1.50 0.83
Mansion88 2.98 2.53 2.57 0.78 -0.25 1.06 1.02 1.50 0.80
Interwetten 3.50 2.25 2.65 1.10 0.00 0.60 0.85 1.50 0.80
10Bet 4.05 2.10 2.70 0.68 -0.25 1.16 0.94 1.50 0.79
188Bet 3.70 2.00 2.38 0.79 -0.25 1.05 0.96 1.50 0.86
12Bet 2.98 2.53 2.57 0.81 -0.25 1.03 1.07 1.50 0.75
Sbobet 3.30 2.30 2.61 0.72 -0.25 1.13 0.97 1.50 0.85
WewBet 3.29 2.47 2.41 0.80 -0.25 1.04 1.02 1.50 0.80
18Bet 3.80 2.30 2.65 0.74 -0.25 1.04 0.97 1.50 0.80
Pinnacle 4.16 2.10 2.72 0.69 -0.25 1.14 0.95 1.50 0.84
HK
Cong An Nhan Dan
chưa
The Cong
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Rapid Wien
chưa
Slask Wroclaw
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
AC Horsens
chưa
Hobro
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Alemannia Aachen
chưa
FC Lokomotive Leipzig
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Hradec Kralove
chưa
Varda SE
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Vihiga United
chưa
Darajani Gogo
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Mwatate United
chưa
Gusii FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Sheffield Wed U21
chưa
Coventry U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác